Voorwaarden

De veiligheidsstrategie van Ping.Ping is gebaseerd op de groeiende zorg van onze klanten voor privacy en de nood aan een veilige netwerkomgeving..
Dit beleid stuurt de acties en activiteiten binnen Ping.Ping als ook de relaties die ze hebben met haar leveranciers, partners en klanten.
Dit beleid is de kracht achter de inzet van Ping.Ping om:
Te streven naar programma’s die de e-business veiligheidniveau’s van de vandaag beschikbare producten en diensten verbeteren om haar klanten toe te laten hun bestaande hardware investeringen en legacy toepassingen aan te passen;
Te verzekeren dat veiligheid het basiscriteria is en zal zijn voor alle huidige en toekomstige diensten, om zo haar klanten toe te laten incompatibiliteitsproblemen en onvoldoende functionaliteiten te vermijden;
Veiligheidsobjectieven en standaarden opstellen die rekening houden met de noden van de klanten zoals globale uitbreiding en business transacties;
Implementeren van solide regels en procedures om zo een consistente veiligheidsbenadering aan te bieden aan haar klanten.

Voor alle projecten houdt Ping.Ping de veiligheidsprocedures in stand om de data en toepassingen van de klant te beschermen tegen virussen of andere aanvallen en om ongeautoriseerde toegang en onthulling te vermijden. Hierin zijn eveneens begrepen maatregelen in het kader van privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.